Minerale isolatie: van nature duurzaam

Minerale isolatie: van nature duurzaam

  Als verbruiker van water, ruimte, energie en materialen hebben bouwactiviteiten een  grote impact op het milieu. Daarom is het zo belangrijk om de Europese klimaatdoelstellingen van 2050 te halen. Minerale isolatie draagt bij aan een veilig, gezond, comfortabel... Lees meer
Brandveiligheid doet er toe

Brandveiligheid doet er toe

  De herziening en actualisatie van de Belgische basisnormen voor de brandveiligheid is volop aan hernieuwing toe. Zo zijn er onder meer de eisen gesteld aan gevels voor hoge en middelhoge gebouwen. Niet enkel de invoering van de EU-normen, maar ook enkele... Lees meer
Energetisch renoveren met minerale isolatie

Energetisch renoveren met minerale isolatie

Leg de lat hoog en houd de kosten laag België staat voor een uitdaging van formaat. Ons land moet tegen 2050 evolueren naar een koolstofarme maatschappij, een strategie die past in het Europees engagement om binnen ruim 30 jaar de uitstoot van broeikasgassen met 80... Lees meer
MWA onderschrijft Sustainable Development Goals

MWA onderschrijft Sustainable Development Goals

Op 22 mei jl. werd de SDG Relevance Tracker door VNO NCW en MKB Nederland gelanceerd om onder andere de prioriteiten binnen deze SDGs vast te stellen voor brancheorganisaties. De Mineral Wool Association, de brancheorganisatie voor toonaangevende isolatiebedrijven in... Lees meer
Minerale isolatie biedt betrouwbare bescherming tegen brand

Minerale isolatie biedt betrouwbare bescherming tegen brand

Minerale isolatie is onbrandbaar, beperkt branduitbreiding, veroorzaakt nauwelijks of geen rook en er komen geen toxische gassen vrij bij brand. Het materiaal is bestand tegen temperaturen tot ruim 1000°C. Ontstaat er onverhoopt toch brand, dan kan minerale isolatie... Lees meer
Zienswijze MWA Brandveiligheid en gevels in België

Zienswijze MWA Brandveiligheid en gevels in België

  De herziening en actualisatie van de Belgische basisnormen voor de brandveiligheid van gevels voor hoge en middelhoge gebouwen is volop in bespreking. Niet enkel de invoering van de EU-normen maar ook enkele ontwerp- en uitvoeringsaspecten voor de bouw van... Lees meer