Duurzaamheid


Glaswol wordt vervaardigd uit zand, gerecycleerde glasscherven en gerecycleerde glaswol.
Steenwol wordt vervaardigd uit vulkanisch gesteente, gerecycleerde steenwol en gerecycleerde mineralen uit andere industriële activiteiten.
Cellenglas wordt vervaardigd uit zand, kalksteen en glas.

De grondstoffen zand, kalksteen en vulkanische steen komen in de natuur in overvloed voor.

Lokale productie

De productievestigingen liggen zo dicht mogelijk bij de plaatsen waar de minerale grondstoffen worden gewonnen en de eindproducten zijn bestemd voor de lokale markten.

Zo blijven de transportafstanden van zowel de grondstoffen als het isolatiemateriaal beperkt. Dat betekent minder vrachtwagens op de weg, minder verbruik van fossiele brandstoffen, minder CO2-uitstoot enz.

Bovendien is minerale isolatie uiterst comprimeerbaar, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. Er kunnen dus grote hoeveelheden in één vracht getransporteerd worden.

Hergebruik van grondstoffen

Als producenten van minerale isolatie blijven we inspanningen leveren om onze behoefte aan natuurlijke grondstoffen te beperken. Het gebruik van gerecycleerd materiaal wint bijvoorbeeld jaar na jaar aan belang bij de productie. Een goede zaak voor mens en planeet.

Niets gaat verloren

Minerale isolatie is 100% recycleerbaar. De producenten en hun partners ontwikkelen logistieke systemen voor het ophalen en recycleren van minerale isolatie. Voor grotere hoeveelheden gebeurt dit trouwens nu reeds.

Een uitstekend profiel

De milieu-impact van een product wordt objectief vastgesteld voor zijn volledige levensduur (van ‘wieg tot graf’) aan de hand van een levenscyclusanalyse. Die houdt onder meer rekening met het transport en de levensduur van de materialen, de afvalverwerkingsmethode enz.

Het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf) vergeleek de milieu-impact van verschillende isolatiematerialen in een hellend dak. Het besluit? Minerale isolatie beschikt over uitstekend milieu-profiel, even goed of zelfs beter dan dat van bio-ecologische materialen.

Bekijk hier het volledige rapport.

Natuurlijk? Natuurlijk!

De zogenaamde ‘natuurlijke’ isolatiematerialen (vlas, cellulose, schapenwol…) zouden duurzamer zijn, louter omwille van hun hernieuwbare karakter. Uit een vergelijkende studie* blijkt echter dat minerale isolatie voor de totale productie- en distributiecyclus minstens even goed scoort als de ‘natuurlijke’ alternatieven wat de milieu-impact betreft.

* ‘Life Cycle Assessment of ten insulating materials’ uitgevoerd door VITO, KUL en VIBE in opdracht van Federale OverheidsDienst Leefmilieu.

Verminderd energieverbruik en CO2-uitstoot

De gebouwde omgeving geldt als één van de belangrijkste energieverbruikers, vooral voor het verwarmen van gebouwen. Minerale isolatie verbetert de energieprestaties van gebouwen aanzienlijk, waardoor er minder verwarming of koeling vereist is. Zo daalt het energieverbruik en vermindert de uitstoot van broeikasgassen. Een belangrijk wapen in de strijd tegen de klimaatopwarming.

Download position papier over duurzaamheid hier

Position paper in pdf