Brandveiligheid

Ieder jaar worden branden in Europa erg duur betaald: verlies van mensenlevens, miljarden euro’s schade, milieuverontreiniging en vernietiging van vaak onvervangbare inboedel en gebouwen. Bouwen met verstand – met de juiste brandveilige bouwmaterialen – beperkt in hoge mate de brandrisico’s.


Gebouwen worden steeds beter geïsoleerd. Sommige gebouwen bevatten tot wel 50 volumeprocent isolatie. Tegen deze achtergrond dringt het gebruik van brandveilig isolatiemateriaal zich op. Verzekeringsmaatschappijen houden trouwens rekening met de aanwezigheid van brandveilige isolatie bij het bepalen van de premie.

Minerale isolatie is onbrandbaar en niet warmtegeleidend. Het beperkt branduitbreiding, veroorzaakt nauwelijks of geen rook en er komen geen toxische gassen vrij bij brand. Het materiaal is bestand tegen temperaturen tot ruim 1000°C.

 

Zeker zijn, zeker weten

Gebouwen worden steeds beter geïsoleerd. Sommige bouwschillen bevatten tot wel 50 volumeprocent isolatie. Tegen deze achtergrond dringt het gebruik van onbrandbare isolatie zich op.

Verzekeringsmaatschappijen houden overigens rekening met de aanwezigheid van brandveilige isolatie bij het bepalen van de premie.

Een vertragend effect

Minerale isolatie leent zich dan ook perfect voor brandvertragende gebruiksdoeleinden, zoals beschermende bekleding voor draag- en steunbalken van gebouwen, als dekmateriaal voor plafonds en voor inwerking in brandbestendige deuren en tussenwanden.

Het materiaal vertraagt de spreiding van het vuur en helpt levens, eigendommen en het milieu te sparen. Het levert kostbare tijd op voor de bewoners om het gebouw te verlaten en voor de hulpdiensten om de brandbestrijding en evacuatie uit te voeren.

Actieve en passieve brandbeveiligheid

Actieve brandbeveiliging treedt in werking bij het uitbreken van een brand en omvat onder meer:

  • de inrichting van brandmeldsystemen en brandalarmsystemen
  • automatische sproeiblusinstallaties
  • brandremmende deuren en rolluiken
  • noodverlichting en rookafzuigsystemen

Passieve brandveiligheid betreft de gebouwstructuur die gedurende een bepaalde tijd aan de brand moet kunnen weerstaan en omvat:

  • de verdeling in aparte ruimtes ‘(compartimentering) en structurele brandveiligheid
  • goede toegangsmogelijkheden voor de brandweer
  • de organisatie en bescherming van veilige en doeltreffende evacuatiemogelijkheden.

Brandveiligheidsklassen voor materialen

De brandveiligheidsvoorschriften bepalen dat in bouwelementen gebruikte materialen

  • geen snelle uitbreiding of voortplanting van de brand mogen veroorzaken
  • geen grote hoeveelheden hitte of gassen mogen ontwikkelen
  • niet mogen smelten of als druppels uit de vuurkern mogen lekken

De brandveiligheidsklassen van de Europese Commissie (2000 / 147 / EC) van 8 februari 2000 bieden een vergelijkingsbasis voor bouwproducten en hun reactie op vuur. Minerale isolatie valt onder Euroklasse A, de hoogte brandveiligheidsklasse

Euroklasse                Voorbeeld

A1, A2                        Minerale isolatie, gipsplaat

B                                 Beschilderde gipsplaat

C                                 Gipsplaat met behangpapier

D                                 Hout

E                                 Brandvertragend EPS1

F                                  Niet-geteste materialen, EPS

Download position papier brandveiligheid hier

Position paper in pdf