Minerale isolatie: veilig voor mens en milieu

aug 8, 2018 | Uncategorized |

Minerale isolatie is de verzamelnaam voor isolatiewol en cellenglas gemaakt uit gesmolten steen of glas. Natuurlijke, hernieuwbare en onuitputtelijke grondstoffen, die lokaal worden ontgonnen of aangevoerd. Minerale isolatie wordt al tientallen jaren op grote schaal als isolatiemateriaal toegepast en is veilig voor mens en milieu.

Glaswol wordt gemaakt van zand, gerecyclede glasscherven en glaswol. Steenwol van vulkanisch gesteente, gerecyclede steenwol en gerecyclede mineralen uit andere industriële activiteiten.

Cellenglas wordt gemaakt uit zand, kalksteen en glas. Dankzij deze grondstoffen is minerale isolatie onbrandbaar en hittebestendig en daarmee uitermate geschikt voor toepassing bij hoge temperaturen. Daarnaast verhoogt het de brandveiligheid van woningen en gebouwen.

Door hergebruik van minerale isolatieproducten wordt de inzet van primaire grondstoffen beperkt en de levenscyclus van het product gesloten. Minerale isolatie is volledig recyclebaar.

Gezondheid voorop

Sinds 1965 werden in de EU en VS al meer dan duizend wetenschappelijke studies uitgevoerd naar de gezondheidseffecten bij blootstelling aan minerale wolvezels. De resultaten van deze studies laten zien dat zowel glas- en steenwol als cellenglas veilige materialen zijn. Volgens de Europese richtlijn 97/69/CE is minerale isolatie, net als thee, niet te classificeren als kankerverwekkend voor de mens. Ook het IARC (International Agency for Research on Cancer), een onderdeel van de WHO (wereld gezondheidsorganisatie) onderschrijft dit. Epidemiologische studies tonen aan dat er geen verhoogd risico is op longaandoeningen. De minerale wol vezels zijn bio-oplosbaar, wat betekent dat ze bij eventuele opname in het lichaam worden uitgescheiden.

Voor de minerale-isolatie-industrie staan gezondheid en veiligheid voorop. Het EUCEB- certificatieschema (European Certification Board for Mineral Wool Products) bewaakt dat de producten ruim voldoen aan alle gestelde gezondheidsaspecten. Minerale wol is bovendien een niet- gevaarlijke afvalstof bij sloop.

Richtlijnen

Het werken met minerale isolatie kan bij sommige mensen zorgen voor een tijdelijke irritatie. Zo kunnen de vezels, als ze in contact komen met de huid, tijdelijk jeuk veroorzaken. Daarom zijn richtlijnen opgesteld die het comfort en verwerkingsgemak verbeteren. Door middel van pictogrammen (zie hieronder) op de verpakkingen van minerale isolatieproducten zijn deze eenvoudig terug te vinden. Deze tijdelijke irritaties leveren overigens geen gevaar op voor de gezondheid. Ook bij sloop of renovatie zijn deze richtlijnen van toepassing.

 

pictogram-1 Bedek de huid.
Gebruik een mondkapje in niet- geventileerde ruimtes

Couvrir les parties du corps exposées. Dans un endroit non ventilé, porter un masque jetable

pictogram-2 Eerst met koud water afspoelen, daarna wassen

Se rincer à l’eau froide avant de se laver

pictogram-3 Gebruik een stofzuiger voor het schoonmaken van de werkplek

Nettoyer avec un aspirateur

pictogram-4  Ventileer de ruimte indien mogelijk

Ventiler le lieu de travail si possible

 

 

pictogram-5 Voer afval af volgens de lokale voorschriften

Respecter la réglementation sur les déchets

pictogram-6

Gebruik een veiligheidsbril bij werkzaamheden boven het hoofd

En cas de travail au-dessus de la tête, porter des lunettes de protection

Download hier het persbericht

 

Persbericht in pdf